• KunstSkansen
 • KunstSkansen

  KunstSkansen, som ble etablert i 2012, er et atelierfelleskap med 30 profesjonelle kunstnere.  

  Kunstnerne representerer et bredt spekter av kunstneriske uttrykk. Atelierfelleskapet står på skuldrene av en nesten nitti år lang tradisjon med formidling av håndverk og kunst på Blaker skanse. Stedets kobling til kunstutøvelse begynte med opprettelsen av Norsk husflidskole i 1917, en institusjon som etter hvert ble til Statens lærerhøyskole i forming og som var virksom på Blaker skanse frem til 2004. 

  Atelierfelleskapet drifter også Galleri Blaker Skanse.  

  Galleri Blaker Skanse viser 7-8 utstillinger årlig, og utstillingsprogrammet rommer både inviterte og egne kunstnere. KunstSkansen samarbeider med Nitja senter for samtidskunst, Guttormsgaards arkiv og Lillestrøm kommune.  

  Et viktig formål for vår virksomhet er å løfte fram håndverkstradisjonene i kunsten.  

  Kontakt

  e-post: post@kunstskansen.no 

  Besøk KunstSkansen.no for å lære mer