• Historie
  • Historie

    Blaker skanse er et tidligere forsvarsanlegg i Blaker, nåværende Lillestrøm kommune. Den ble anlagt i 1682 som en del av forsvarslinjen langs Glomma mot angrep fra svenskene. Den ble tatt i bruk i 1683, og var da åpen i ryggen mot Glomma. På 1750-tallet ble den bygget om til en lukket stjerneskanse som enkel bastionfestning. Den er formet som en stjerneskanse, med fem pigger som kalles bastioner. Det er «Kongens bastion», «Dronningens bastion», «Kronprinsens bastion», «Prinsessens bastion» og «General Arnolds bastion».