• Bygninger
  • Bygninger

    Blaker skanse har en rik bygningsmasse. Her kan du ta et dypdykk ned i historien.