• Om oss
 • Bod med sukkerspinn

  Om oss

  Blaker skanse er et fredet forsvarsanlegg som gamle Sørum kommune, nå en del av Lillestrøm kommune, overtok fra Statsbygg i 2018.

  Lillestrøm kommune investerer stort i den nå pågående utviklingen av Blaker skanse. Blaker skanse er et kulturminne av nasjonal verdi.

  Blaker skanse er en arena for minneverdige og meningsfulle opplevelser for både voksne og barn. Det er et sted med historiske bygningsmiljøer i idylliske naturomgivelser. Blaker skanse som kulturdestinasjon er forankret i stedets to historiske identiteter: forsvarshistorien og kunsthåndverkstradisjonene.

  Følg oss

    /blakerskansee

   @blakerskanse

  Blaker skanse - bærekraftig destinasjonsutvikling

  I 2021 ble det utarbeidet en rapport på bestilling fra kommunen «Blaker Skanse bærekraftig destinasjonsutvikling», som skal danne grunnlag for videre utvikling på Skansen.

  Les PDFen: Blaker skanse – bærekraftig destinasjonsutvikling.pdf

  Rapporten er utarbeidet av Dinamo på oppdrag fra Lillestrøm kommune.

  Blaker skanses fortid og nåtid

  Etter at Blaker skanse ble nedlagt først som festning i 1820, dernest som militært anlegg i 1893, var den i privat eie frem til den norske stat kjøpte stedet tilbake i 1916. Siden da har stedet vært sterkt koblet til kunstutøvelse. Fra 1917 til 2004 fungerte stedet som høyskole for forming, design og kunsthåndverk>

  Blaker skanse er per i dag et arbeidssted for kunstnere i regi av KunstSkansen og et publikumssted med blant annet kunstgalleri. Kunst- og kulturopplevelser utgjør i dag kjerneaktiviteten på Blaker skanse. Lillestrøm kommune tilrettelegger for et bredt publikum og tilbyr kulturopplevelser for alle aldersgrupper med utgangspunkt i stedet, historikken og bygningene. Verdigrunnlaget er kvalitet, autentisitet og rekreasjon.