• Aktører
  • Aktører

    Lillestrøm kommune samarbeider med lag og foreninger og kommersielle aktører om å utvikle og skape aktivitet på Blaker skanse.