• Lillestrøm kommune
 • Lillestrøm kommune

  Lillestrøm kommune er stolt eier av Blaker skanse.

  Gjennom politiske vedtak er det bevilget betydelig investeringsmidler, og det er satt av midler til drift.

  Fra høsten 2022 er det ansatt en kulturutvikler i full stilling for skansen.

  Det er rapporten "Blaker skanse - bærekraftig destinasjonsutvikling" levert på bestilling fra Dinamo, som er grunnlaget for politiske vedtak, og som gir retning for utviklingen av skansen.

  Lillestrøm kommune jobber tett med lag og foreninger på stedet, for utvikling av innhold rettet mot publikum. Kunstnerfellesskapet KunstSkansen, som disponerer to store bygg på skansen, er en sentral samarbeidspartner for utvikling av kunsten på skansen, og kunstnerfasilitetene. Det er i tillegg et tett samarbeid med Blaker meieri/Guttormsgaards arkiver og Nitja-senter for samtidskunst. Blaker skanse er en del av nettverket til prosjektet Tømmerruta, og skansen er medlem av Visit GreaterOslo.

  Kommunen utvikler en destinasjon, og vi ser frem til mange besøkende og et voksende publikum på Blaker skanse.