• Skoletiden på Blaker skanse
  • Gammelt bilde av bygninger på Blaker skanse.

    Skoletiden på Blaker skanse - En skole for henders arbeid 1917 – 2003

    Statens husflidsskole på Blaker skanse.

    Da Statens husflidsskole ble etablert på Blaker skanse i 1917, var det viktig for formidling av norsk husflid til stadig nye generasjoner. Men like viktig var det for Blaker skanse som kulturminne. Det flyttet en institusjon inn på skansen som hadde vilje og evne til å bevare og videreutvikle stedet. Skolen formet Blaker skanse gjennom 87 år.  

    Det kan gi mening å dele disse årene i tre perioder ut fra hva som var utdanningsinstitusjonens mål. Først var det den praktiske opplæringen i husflids-tradisjonen i landbruket som stod i sentrum. Deretter var det opplæring av dugelige lærere i ulike formingsfag i skolen som var hovedfokus. Og til slutt satset skolen alt på å bli ledende nasjonale kompetansesentrum for moderne formgiving og produktutvikling i forhold til små og mellomstore bedrifter.